Vad är zeoliter?

"Zeoliter ser ut som ett lerigt pulver och består av alkali-aluminiumsilikater med porös struktur: Na20.Al203.(Si02)x.(H2O)y. Zeoliterna indelas i olika strukturtyper. Zeolit typ A är en zeolit med enkel kubisk struktur. CaA zeolit är således en zeolit som innehåller kalciumjoner och som har en kubisk struktur, medan KA zeolit är en zeolit som i stället innehåller kaliumjoner." och så vidare på denna sidan:
https://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/zeoliter.htm 

Zeoliter är det mest använda alternativet till fosfater i dagens tvättmedel. De introducerades på 1970-talet i Sverige. De är mycket effektiva på att binda upp kalciumjoner och på så sätt avhärda vattnet. Däremot är de inte lika effektiva som fosfater på att binda upp magnesiumjoner. Detta gör att man ofta inkluderar en polykarboxylat som hjälper till med avhärdningen av magnesiumjonerna. Zeoliter är uppbyggda av kristallin kiseloxid och aluminiumoxid i ett tredimensionellt nätverk. Studier visar på att de zeoliter som används i tvättmedel har låg toxicitet och inte innebär någon risk för människan eller miljön. De bidrar inte heller till övergödning av sjöar och hav. Under tvättprocessen som ofta är något basisk genomgår inte zeoliter någon större strukturell förändring. I vattenreningsverkens ofta neutrala till sura miljö bryts den kristallina strukturen ned genom hydrolys.
ktf


 "Zeoliterna är mineralpartiklar som tillsätts i tvättmedlet för att göra vattnet mjukare och öka tvätteffekten, berättar Mats Bohgard, professor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi.

Att tvättmedel med zeoliter i dammar är något som varit känt i många år inom tvätteribranchen, men Mats Bohgard och hans kollegor är de första som gjort systematiska mätningar kring det här. Luftanalyser från fyra enfamiljshus i Lundatrakten visar att koncentrationen av damm var mellan 5 och 100 gånger högre hos de som använt zeolittvättmedel jämfört med hos de som använt tvättmedel utan.
Problemet är att mycket av zeoliterna blir kvar i tvätten även efter sköljning eftersom många av dagens tvättmaskiner är så vattensnåla. Dessutom hjälper torktumlare av kondenstyp till att sprida zeolitdammet ännu mer. Om zeolitdammet är farligt för hälsan eller om bara är ett renhållningsproblem, det vet man inte idag. Det är något Lundaforskarna gärna vill ta reda på i framtida samarbeten med medecinsk expertis.
På konsumentverket har man ett handfast tips för de som vill minimera zeolitdammet hemma:
– Leta efter en tvättmaskin som har betyget 3 eller bättre på partikelrester, säger Karin Johansson Bülow på konsumentverkets testlab.
Av de 133 tvättmedel som finns på marknaden så innehåller 15 procent zeoliter. Bra att veta är också att zeoliter bara finns i pulvervarianterna."
https://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=491549

"–Visst, maskinerna tvättar bra, kanske rent av för bra, vilket vi som konsumenter får betala med långa tvättider på ofta mer än ett par timmar, säger Karin J-son Bülow. Kläderna bearbetas så kraftigt att särskilt kulörta plagg bleks alltför snabbt. Tyvärr kan maskinerna inte heller skölja bort partikelrester ordentligt ur plaggen. Betyget ett som alla maskinerna har fått när det gäller sköljning, är oacceptabelt. De använder helt enkelt för lite vatten." läs vidare här:
https://www.radron.se/templates/test____2400.asp

"Numera används fosfater och zeoliter som avhärdare. Tidigare var fosfater i tvättmedel en av orsakerna till övergödning och igenväxning av sjöar och vattendrag. Reningsverken klarar numera, enligt Naturvårdsverket, att hantera fosfaterna. Om din bostad inte är ansluten till en reningsverk är det viktigt att du använder fosfatfritt tvättmedel.
Zeoliter, en slags kiselhaltiga leror, används också som avhärdare. De brukar kompletteras med polyakrylater eller citrater, eftersom zeoliterna inte är lika effektiva som fosfaterna."
https://econsumer.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_kopguide.asp?lngCategoryId=1386&lngArticleId=2838


"Förutom att zeoliterna dammar ner har de dessutom ytterligare en rad negativa egenskaper. Exempelvis att de stör reningsprocessen i våra reningsverk och sätter igen tvättmaskinerna. De lämnar även kvar partiklar på tvätten som binder skadliga ämnen i vår omgivning som fastnar på kläderna.

Ocean har givetvis inga zeoliter i tvättmedlet utan har hela tiden hävdat att fosfater är det bästa ur tvätt och miljöskäl. I de fall man bor på glesbygden eller i kommuner med reningsverk som är dåliga på att ta hand om fosfaterna rekommenderar vi att använda ett fosfatfritt, dock ej zeolitbaserat tvättmedel.
Även Ocean har ett fosfatfritt tvättmedel för dessa ändamål."
https://www.oceansv.net/


"Flytande tvättmedel innehåller inte samma ingredienser som pulvren, vilket är en förklaring till den sämre effekten. Fosfat och zeolit, som är effektiva avhärdare, kan inte användas i flytande medel, bara i pulver."

https://www.radron.se/templates/test____3321.asp


"Använd ett bastvättmedel utan blekmedel, till exempel Grumme Tvättsåpa. Sedan kan du tillsätta Blek & Fläckmedel när det behövs. Då sparar du på naturens resurser samtidigt som kläderna håller längre."
https://www.grumme.se/tvatt/produkter.asp

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.