SCRAPBOOKING

Scrapbooking! blandade länkar:

Det finns ju så många sidor och mängder av inspiration! Jag har säkert missat många bra sidor. Tipsa mig så fyller jag på listan.


Tillägg den 10/3: https://www.selhammer.com/butiker.htm

Vad är zeoliter?

"Zeoliter ser ut som ett lerigt pulver och består av alkali-aluminiumsilikater med porös struktur: Na20.Al203.(Si02)x.(H2O)y. Zeoliterna indelas i olika strukturtyper. Zeolit typ A är en zeolit med enkel kubisk struktur. CaA zeolit är således en zeolit som innehåller kalciumjoner och som har en kubisk struktur, medan KA zeolit är en zeolit som i stället innehåller kaliumjoner." och så vidare på denna sidan:
https://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/zeoliter.htm 

Zeoliter är det mest använda alternativet till fosfater i dagens tvättmedel. De introducerades på 1970-talet i Sverige. De är mycket effektiva på att binda upp kalciumjoner och på så sätt avhärda vattnet. Däremot är de inte lika effektiva som fosfater på att binda upp magnesiumjoner. Detta gör att man ofta inkluderar en polykarboxylat som hjälper till med avhärdningen av magnesiumjonerna. Zeoliter är uppbyggda av kristallin kiseloxid och aluminiumoxid i ett tredimensionellt nätverk. Studier visar på att de zeoliter som används i tvättmedel har låg toxicitet och inte innebär någon risk för människan eller miljön. De bidrar inte heller till övergödning av sjöar och hav. Under tvättprocessen som ofta är något basisk genomgår inte zeoliter någon större strukturell förändring. I vattenreningsverkens ofta neutrala till sura miljö bryts den kristallina strukturen ned genom hydrolys.
ktf


 "Zeoliterna är mineralpartiklar som tillsätts i tvättmedlet för att göra vattnet mjukare och öka tvätteffekten, berättar Mats Bohgard, professor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi.

Att tvättmedel med zeoliter i dammar är något som varit känt i många år inom tvätteribranchen, men Mats Bohgard och hans kollegor är de första som gjort systematiska mätningar kring det här. Luftanalyser från fyra enfamiljshus i Lundatrakten visar att koncentrationen av damm var mellan 5 och 100 gånger högre hos de som använt zeolittvättmedel jämfört med hos de som använt tvättmedel utan.
Problemet är att mycket av zeoliterna blir kvar i tvätten även efter sköljning eftersom många av dagens tvättmaskiner är så vattensnåla. Dessutom hjälper torktumlare av kondenstyp till att sprida zeolitdammet ännu mer. Om zeolitdammet är farligt för hälsan eller om bara är ett renhållningsproblem, det vet man inte idag. Det är något Lundaforskarna gärna vill ta reda på i framtida samarbeten med medecinsk expertis.
På konsumentverket har man ett handfast tips för de som vill minimera zeolitdammet hemma:
– Leta efter en tvättmaskin som har betyget 3 eller bättre på partikelrester, säger Karin Johansson Bülow på konsumentverkets testlab.
Av de 133 tvättmedel som finns på marknaden så innehåller 15 procent zeoliter. Bra att veta är också att zeoliter bara finns i pulvervarianterna."
https://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=491549

"–Visst, maskinerna tvättar bra, kanske rent av för bra, vilket vi som konsumenter får betala med långa tvättider på ofta mer än ett par timmar, säger Karin J-son Bülow. Kläderna bearbetas så kraftigt att särskilt kulörta plagg bleks alltför snabbt. Tyvärr kan maskinerna inte heller skölja bort partikelrester ordentligt ur plaggen. Betyget ett som alla maskinerna har fått när det gäller sköljning, är oacceptabelt. De använder helt enkelt för lite vatten." läs vidare här:
https://www.radron.se/templates/test____2400.asp

"Numera används fosfater och zeoliter som avhärdare. Tidigare var fosfater i tvättmedel en av orsakerna till övergödning och igenväxning av sjöar och vattendrag. Reningsverken klarar numera, enligt Naturvårdsverket, att hantera fosfaterna. Om din bostad inte är ansluten till en reningsverk är det viktigt att du använder fosfatfritt tvättmedel.
Zeoliter, en slags kiselhaltiga leror, används också som avhärdare. De brukar kompletteras med polyakrylater eller citrater, eftersom zeoliterna inte är lika effektiva som fosfaterna."
https://econsumer.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_kopguide.asp?lngCategoryId=1386&lngArticleId=2838


"Förutom att zeoliterna dammar ner har de dessutom ytterligare en rad negativa egenskaper. Exempelvis att de stör reningsprocessen i våra reningsverk och sätter igen tvättmaskinerna. De lämnar även kvar partiklar på tvätten som binder skadliga ämnen i vår omgivning som fastnar på kläderna.

Ocean har givetvis inga zeoliter i tvättmedlet utan har hela tiden hävdat att fosfater är det bästa ur tvätt och miljöskäl. I de fall man bor på glesbygden eller i kommuner med reningsverk som är dåliga på att ta hand om fosfaterna rekommenderar vi att använda ett fosfatfritt, dock ej zeolitbaserat tvättmedel.
Även Ocean har ett fosfatfritt tvättmedel för dessa ändamål."
https://www.oceansv.net/


"Flytande tvättmedel innehåller inte samma ingredienser som pulvren, vilket är en förklaring till den sämre effekten. Fosfat och zeolit, som är effektiva avhärdare, kan inte användas i flytande medel, bara i pulver."

https://www.radron.se/templates/test____3321.asp


"Använd ett bastvättmedel utan blekmedel, till exempel Grumme Tvättsåpa. Sedan kan du tillsätta Blek & Fläckmedel när det behövs. Då sparar du på naturens resurser samtidigt som kläderna håller längre."
https://www.grumme.se/tvatt/produkter.asp

Årstidernas utekrukor

Här hittade jag någonting bra! Jag har ju utekrukor vid entrédörren som jag försöker hålla fina året om. Jag köpte dem i maj förra året och då hade jag violer, krysantemum och tusensköna i dem. och till sommaren hade jag vita rosor, lila aster och rosa nejlikor. Till hösten hade jag ljung, murgröna och annat smågrönt i dem.
Nu längtar jag efter penséer, påskliljor, och annat vårfint att plantera i dem!

Snygga lampor

Ps föräldrar har varit och köpt ett gäng nya lampor. Kul! Här har jag hittat, några av dem, på nätet. (Triple/Firenze) Det finns mycket fint. Kika här:
https://www.smalandsdesign.se/produkter.htm
och mer lampor här: https://www.rydensgnosjo.se/hold.htm


Tillägg 5/3: Lovedinner från Lamp-Gustaf är så fin (den i ek särskilt)
https://www.lampgustaf.se/


Tillägg 6/3: Jag gillar "Plankan" från Aneta Belysning.
och så måste jag ju nämna Belid också, de har fina lampor.

Fredskalla

fredskalla
konturer, kontraster  m m har jag fixat till bilden med.
°ºº°T°ºº°A°ºº°N°ºº°K°ºº°E°ºº°B°ºº°U°ºº°B°ºº°B°ºº°L°ºº°O°ºº°R°ºº°

blå måndag


"Före alla stora kyrkohögtider har den katolska kyrkan en fastetid på 40 dagar. Fastetiden före påsk är den allra äldsta och viktigaste. Då var kött och ägg förbjuden mat och man skulle leva återhållsamt och stilla. Den långa fasteperioden förbereddes genom överdådigt ätande och festande under fastlagen, dvs. de tre dagar som föregick fastan. Vårt ord fastlag kommer via danskan och det plattyska ordet ”Fastel-avent” (Fasten-abend) och betyder ordagrant aftonen före fastan. Då gällde det att förbereda sig inför fastan genom att roa sig och äta ordentligt med god mat. I många katolska länder är det karneval under fastlagen efter orden ”carne” och ”vale” som betyder ”kött farväl”.
Fastlagen är alltså raka motsatsen till fastan. De tre dagarna inleddes med fläsksöndagen eftersom det fortfarande var tillåtet att äta kött och fläsk.
Ursprunget till den därpå följande blå måndagen är oklart. Dagen kan ha fått sitt namn av att hantverksgesällernas lediga måndagar kallades blåmåndagar eller av att kyrkorummet denna dag kläddes i blått, fastefärgen, som förberedelse inför askonsdagens fasta. Fettisdagen är fastlagens tredje och sista dag."
https://www.nordiskamuseet.se/


"Liturgisk färg är ett sätt att i kyrkan markera olika stämningslägen för olika firningsdagar och tar sig uttryck i de färger som kyrkotextilierna och altardekorationer har under de olika perioderna av kyrkoåret. Färgvalet är en väsentlig del av kyrkans liturgi"
"I Svenska kyrkan används de liturgiska färgerna i första hand på prästens stola och mässhake samt altarets antependium och nattvardskärlens textilier. Blommorna på altaret brukar även dessa í någon mån anpassas efter de liturgiska färgerna."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liturgiska_f%C3%A4rger


 "Tiden före påsk kallas för fastlagen och fastan och 7 veckor före påskdagen infaller fastlagssöndagen. I den veckan är det söndagen, måndagen och tisdagen som kallas för fastlagen.

Måndag = blå måndagen

Tisdag = fettisdagen

Under den katolska tiden i Sverige var det just dessa dagar som man festade och åt så mycket man bara kunde, vi hade även karnevaler och utklädnader. Efter allt festande och ätande kom en lång och allvarlig tid då man inte på något sätt fick lov att roa sig eller festa = fastan. Man fick inte lov att äta hur mycket man ville, en gång om dagen var nog och det var förbjudet att äta kött, ost och ägg och man fick inte dricka mjölk eller vin. Fastan är 40 dagar lång, det är lika länge som Jesus fastade i öknen, innan han gav sig av till Jerusalem för att fira påsk! Idag äter vi fastlagsbullar från januari till påsk. Förr åt man bara på fettisdagen.  Efter reformation 1527 behövde man inte längre fasta så efterhand blandades båda fastan och fastlagen ihop."
https://hem.passagen.se/lerolj/Pask.htm


"Att fira "Fettisdagen" den sjunde tisdagen innan påsk, det har vi gjort ända sedan den katolska tiden. Först är det "Blå måndag" och sedan blir det "Fet tisdag". Då äter man upp sig inför fastan. "Fettisdagen" föregår "Askonsdagen" som är första dagen på den 40 dagar långa fastan. Att äta semlor sista dagen innan fastan var alltså ett sätt att frossa. Fastade, det gjorde man för att man trodde man skulle bli botad till kropp och själ om man avstod från kött. Man fick heller inte dricka alkohol eller inta andra njutningsmedel.

Nu för tiden har vi lagt undan alla tokigheter om fasta och vita veckor koncentrerar oss på de goda semlorna"
https://www.fageras.se/candy/seder/fettisdag.htm

"Fastan inleds med askonsdagen. Det är den katolska kyrkans förberedelsetid inför påsken. Då skulle man fasta och leva återhållsamt och stilla i 40 dagar (man räknar bort söndagarna, då man inte behövde fasta) till och med påskafton. Askonsdagen har fått sitt namn efter bruket i den katolska kyrkan att beströ sig med aska som ett botgöringstecken under fastans första dag." Läs mera här!
https://www.nordiskamuseet.se/makeframeset.asp?sUrl=http%3A//www.nordiskamuseet.se/publication.asp%3Fpublicationid%3D1448&Cat=&catName=&publicationid=1448


"Fastlags- och påskris
Idag skiljer vi oftast inte fastlagsris och påskris åt. Från början piskade man varandra med ris, antingen på fettisdagen eller långfredagens morgon. Långfredagens risning skulle påminna om Jesu lidande och är en sed som förekom i Sverige sedan 1600-talet.
Påskrisen kunde vara smyckade som fastlagsrisen eller helt utan pynt. De togs ofta in lite före påsk och sattes i vatten så att löven skulle hinna slå ut. I Stockholm och andra delar av östra Svealand förekom påskris som dekorationsris under 1800-talets senare del. Först under 1930-talet blev det vanligt i hela landet att dekorera påskrisen med färgade fjädervippor, kulörta pappersblommor och kycklingar av bomull."
https://www.nordiskamuseet.se/makeframeset.asp?sUrl=http%3A//www.nordiskamuseet.se/publication.asp%3Fpublicationid%3D1848&Cat=&catName=&publicationid=1848


"Björkris
skulle tas på långfredagens morgon och med detta skulle husfolket piska varandra till åminnelse av Jesu lidande"

"Seden att ta in och driva kvistar
går tillbaka till katolsk tid, då man på palmsöndagen (söndagen före påsk) gick i processioner med palmkvistar i händerna. I brist på palmkvistar tog man vide eller sälg som fick knoppas inomhus för att hinna bli gröna. Dessa kvistar "vigdes" i kyrkan, men efter reformationen förbjöds denna sed.
Numera har vi kvistarna som ren dekoration och livgivande blickfång.
Björkris togs även till fastlagsris,
en "snällare" variant av ris som gärna gavs bort i present, till skillnad från långfredagens risande. Det dekorerades med färggranna fjädrar och remsor och ibland även med kloka, sedelärande deviser som t ex "Gott sinnelag är grunden till lycka".
I björkriset kund
e man även hänga färgade äggskal. Det finns många gamla beskrivningar och recept på hur man kunde koka ägg ihop med ex vis lökskal eller olika slags blad, för att få vackra, främst gula färger. Det vi i dag kallar påskris är nog närmast besläktat med fastlagsriset."
https://www.leksand.se/kultur/museum/tradition/pask.html

"Även fastlagsriset är vanligt förekommande än idag. Det säljs gladfärgade knippen med fjädrar på torget. De skall inte sättas i vatten utan stå torra. Ursprunget till fastlagsriset kanske var den katolska traditionen att man piskade sig själv och andra på askonsdagen som tecken på botgöring.
Påskriset ska däremot sättas i vatten och få små musöron och dekoreras med urblåsta, målade äggskal och ev. annat påskpynt och ska stå över själva påskhelgen. De symboliserar uppståndelsen och livet. När man hämtar in björkriset ser det dött ut, men i vattnet börjar det leva och får gröna blad. Äggskalet är en symbol för Jesu grav, ägget kläcks och ut kommer en levande kyckling."

"Stilla veckan eller Dymmelveckan kallades den sista veckan i fastan, som också är veckan innan påsk. Den inleds med Palmsöndagen till minne av Jesu intåg i Jerusalem. Folk hälsade honom välkommen genom att vifta med palmkvistar och lägga ut dem på vägen framför honom. I Sverige användes kvistar av sälg och vide istället som dekoration, vi har ju inga palmer."

 "Det finns en hel grupp av buskar som är släkt med varandra och som vi kallar vide, pil eller sälg. Egentligen heter de alla olika saker, t.ex knäckepil, jolster, gråvide eller sälg. De olika videbuskarna är ofta svåra att skilja ifrån varandra.

Videbuskarnas knoppar finns på plats redan under sommaren, men när vintern är slut och tjälen går ur marken kan videbuskarna suga upp vatten igen och då växer knopparna. Snart syns de mjuka videkissarna. Efter några veckor så blommar videbusken."
https://www.vattenriket.kristianstad.se/varen/salg.htm

Dyrgrip!

album framsidaalbum inutiNilla designalbumsidor
Jag köpte ett minialbum med 12 sidor (6"x6") på Panduro. Idag ska jag ge bort det, med bilder på barnbarnsbarnen, till Ps farmor som fyller 85 år.

Elefun

"Den lilla elefantkalven blåser ut fjärilar genom snabeln. Vem kan fånga flest fjärilar i sitt nät? Ett riktigt gulligt spel för de allra minsta, med många timmars skoj oavsett vem som vinner eller förlorar."
ELEFUN

Äntligen HM-kläder men…

Idag var jag äntligen iväg och hämtade paketet från H&M Rowells! Det har legat på Posten länge nu…
Det var inget som var felskickat denna gången i alla fall, som sist. Men returnera får jag göra ändå. Det är aldrig riktigt bra. Det var, som jag trodde, byxor till tösen som var för små. Så två par byxor byter jag från 104 till 110 (bl a stretchjeansen). Och av mina egna kläder så var båda kjolarna för stora… så jag ska testa en storlek mindre. Blusen och koftan var jag inte helt nöjd med. Jag vet inte riktigt… blusen var väl rätt söt förstås men kanske lite för urringad och ärmarna gillade jag inte. koftan hade korta ärmar som inte stämde tyckte jag och färgen var så kall rosa på något sätt svårt att säga. men lika bra att skicka med det som man känner att man inte är helt nöjd med. Annars blir det väl bara hängade oanvänt…


tillägg den 10/3: Idag så kom tösens stretchjeans i storlek 110 de verkar bra, modellen är snygg, tyvärr väldigt låga i midjan. men det går. De andra; twillbyxor i ljus kitt, var slutsålda…
Mina kjolar kom med och de ser fina ut. Men det är sommarkjolar som passar bäst utan strumpbyxor, så det lär dröja innan jag får använda dem. (det är snö och minusgrader nu.)

Cineraria

cineraria
(denna bilden har jag inte laborerat med. Jag provade att ändra på ljus och kontrast men den blev bäst helt utan ändringar.) Jag köpte denna cineraria igår. har aldrig haft någon sådan tidigare tror jag.

barncyklar

Tösen önskar sig en riktig cykel! Jag funderar på att skaffa henne en i år.
Jag tror inte att hon kommer att kunna lära sig att cykla ännu på ett tag. Hon provade en kort runda i höstas men det gick inte alls. Så vad gör man när trehjulingen känns för liten och så ganska så tippig, och dessutom vill lillebror ha den nu.

Kanske en springcykel vore något? (den som heter Speed ser tuff ut!) eller någon typ av sparkcykel? De är ju i alla fall bra till att öva upp balansen på!

Jag tittade in på Crescent och hittade denna fina cykeln som är 12" och denna som är 16".
cyklar cresent
https://www.crescent.se/pages/bicycle.asp?id=40081
https://www.crescent.se/pages/bicycle.asp?id=40079

Jag vill gärna ha en cykel i färger som funkar till både kille och tjej. (de på bilden tycker jag gör det.)
Det behöver såklart inte vara en ny cykel, bara den uppfyller säkerhetskraven.

"Barncyklar

Cyklar för barn ska vara stadiga. De ska inte ha några vassa utstående delar eller något som kan orsaka klämskador. De bör inte vara utstyrda med extrasaker som backspeglar och handtag för handbroms som barnen kan göra sig illa på när de cyklar emot något och faller fram över styret.
Det är viktigt att cyklar för mindre barn har fotbroms eftersom det är svårt för barn att greppa om en handbroms och att bromsa och styra samtidigt.
På marknaden finns barncyklar både med och utan fotbroms på grund av att EU-standarderna inte innehåller något speciellt krav på fotbroms för barncyklar. För säkerhets skull bör man ändå välja en modell med fotbroms.
Kedjan ska ha ett heltäckande skydd som inte går att ta bort annat än med verktyg. Styret och sadeln bör sitta i samma höjd så att barnet sitter rakt på cykeln och kan se framåt.
Sadeln ska vara inställd så att barnet når marken med skospetsen. Räfflade pedaler minskar risken för att man ska halka. Öppen ram är säkrast. En ramstång gör det svårare att stiga på och av cykeln"…. o s v
https://www.radron.se/templates/print/factsheet____4099.asp

Det där med stödhjulens vara eller inte vara är också något jag har funderat på…
Får se vad det blir, framöver.

they’re wise enough to stay away from us

Abigail: You don’t believe we’re alone in the universe?
Grissom: Abigail, I’m sure if there is something out there looking down on us from somewhere else in the universe…they’re wise enough to stay away from us.
(eftersom vi människor är onda, gör hemska saker, …mördar…)?
https://www.tv.com/shooting-stars/episode/477034/trivia.html

The CSIs come across an abandoned military compound being used by a small cult. The CSIs grow suspicious when they see that a mass suicide has taken place, but only 11 of the 12 beds are occupied.

https://www.tv.com/csi/show/19/episode_guide.html&season=6

I detta avsnitt: En liten mystisk sekt håller till på ett övergivet militärt område och när de begår massjälvmord måste CSI-teamet utreda. Avsn 4 säs 6.Amerikansk actionfylld dramaserie av Jerry Bruckheimer från 2005-06 om en passionerad grupp kriminaltekniker som samlar bevis på Las Vegas’ brottsplatser. Gruppen leds av den ihärdige Gil Grissom som lever för sitt jobb. CSI är USAs populäraste tv-serie och har blivit en stor framgång även i Sverige…
https://www.kanal5.se/templates/page.aspx?id=2161

CSI fängslar allt fler tittare på Kanal 5. Sedan första avsnittet sändes i Sverige 2001 har serien slagit tittarrekord efter tittarrekord.
https://www.kanal5.se/templates/page.aspx?id=10747

Episode guide
https://www.csifiles.com/episodes/csi/

och givetvis:
https://www.cbs.com/primetime/csi/

tidigare inlägg om CSI
https://tankebubblor.blogg.se/2005/august/csi-crime-scene-investigation.html


OBS! Detta avsnitt går i repris på onsdag 22,50