Höger- och vänstertrafik

Bild: Wikipedia. Blått är vänstertrafik.

”Räknat per väglängd har 28 procent vänstertrafik, medan man håller till höger på 72 procent. Ursprungligen kördes fordonen till största delen på vänster sida. Till sjöss och längs järnvägar finns liknande regler. Den ursprungliga vänstertrafiken skulle kunna förklaras med att merparten av människor är högerhänta. När ryttare och kuskar mötte varandra på vägarna, höll de tömmarna med vänster hand och kunde använda högerhanden till att hälsa på den mötande, alternativt försvara sig med svärd i högerhanden.”

”I slutet av 1700-talet började ett skifte mot högertrafik att äga rum i en del länder, bland annat i USA där kuskar börjat köra större fraktvagnar dragna av hästspann. Det fanns inget förarsäte, så kusken satt på den bakre, vänstra hästen, så han kunde sköta piskan med högerhanden. Det föll sig då naturligt att köra på den högra sidan av vägen, då kusken kunde hålla uppsikt över hjulen på mötande ekipage. Det skedde också en lagändring i Frankrike efter franska revolutionen, där man ändrade många regler. Under Napoleons styre spred sig högertrafiken till fler länder. Sverige, Portugal samt Österrikiska kejsardömet som till skillnad från övriga tyska stater aldrig erövrades av Napoleon, hade vänstertrafik.” (Sverige bytte till högertrafik i september 1967). Vissa biltillverkare valde att placera förarsätet mot mitten av vägen, medan andra valde att montera förarsätet på sidan som vette mot vägkanten.”

”Britterna höll sig å andra sidan till vänster, enligt en vägtrafiklag antagen 1776. De hade mindre vagnar och kusken satt på vagnen, ofta på högra änden av förarsätet, så att han kunde använda högerhanden för att sköta den långa piskan utan att riskera att snärja in den i lasten bakom sig. Han höll till vänster för att det gav bäst uppsikt över mötande trafik. Områden som uppgick i Brittiska imperiet tog över bruket med vänstertrafiken, med vissa undantag. I Kanada körde man på vänster sida, men bytte så småningom till höger sida för att underlätta gränspasseringar mot USA.” Läs mera på Wikipedia. (Wikipedia page in english.)

Skyll på Napoleon!
”I själva verket är vänster nog den ursprungliga sidan att färdas på, så engelsmännen har bara hållit fast vid en tradition, som har sina rötter i forntiden eller medeltiden.
Förr i tiden var den största faran med att färdas på vägen nämligen överfall, så därför föredrog resande att gå eller rida på den vänstra sidan, det vill säga svärdsarm mot svärdsarm.
Seden varade ända till franska revolutionen i slutet av 1700-talet. Fram tills dess hade den franska allmogen och senare revolutionärerna ansett det vara säkrast att gå på höger sida för att inte överraskas bakifrån av adelns fordon, som höll sig på vänster sida eller i mitten av vägen. När de revolutionära avrättade stora delar av adeln och tog makten i Frankrike, infördes högertrafik.
Under Napoleon-krigen spreds högertrafiken till större delen av Europa. Napoleons huvudfiende England var dock ett undantag, Här höll man fast vid vänstertrafiken, som upphöjdes till lag 1835.
I princip var det bara stater som var emot Napoleon som behöll vänstertrafik. Idag kör britterna fortfarande på vänster sida av vägen, och i många av de brittiskpåverkade Commonwealthländerna håller man också fast vid vänstertrafiken.” Illustrerad Vetenskap.

”När brittisk järnvägstrafik började byggas ut på 1830-talet, var det även där i regel vänstertrafik som gällde.
Brittiska öarna, Sverige, Frankrike, Italien, Portugal och Schweiz med flera har vänstertrafik på järnvägarna. (Island, Andorra, Cypern och Malta saknar järnvägar).
I Sverige råder vänstertrafik inom järnvägstrafik på dubbelspår. I Malmö övergår den spårbundna trafiken (genom en bro norr om Malmö för att byta sida) till höger sida inför överfarten mot Danmark som har högertrafik.” Wikipedia.

”Ett byte till högertrafik nu skulle inte fylla någon funktion. De dubbelspåriga linjerna är dessutom signalutrustade så att man kan köra åt båda håll på båda spår. Det finns heller ingen risk att en lokförare skulle köra hem sin bil på fel sida vägen då de två transportslagen inte har någon koppling till varandra på det viset.” Tågexperterna.

”Kanaltunneln The Chunnel är en 50 km lång järnvägstunnel under Engelska kanalen, mellan Folkestone i Kent på Storbritannien och Coquelles nära Calais i norra Frankrike, byggd 1988–1994. Det finns tre huvudtyper av tågtrafik i tunneln:
Passagerartåg: Endast operatören Eurostar, som går London-Paris och London-Bryssel. Biltåg: fraktar dels personbilar med passagerare, dels tunga fordon med passagerare. och Godståg.” Wikipedia.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.