Trevlig helg / fredagslistan / tiden går

Trevlig helg
Bild från 2017.

Fredagslistan

VECKANS BÄSTA:
Lista över svenska idiomatiska uttryck!

VECKANS REPRIS:
Hur man bromsar tiden. (hämtat från ett inlägg 2022).
”För min treåring är en vanlig dag lika lång som två veckor. Han vet så lite av vad som väntar och minns så lite av det han tidigare upplevt. Varje dag är ett stort äventyr, nästan varje aktivitet är ny. Hans sorteringssystem i hjärnan är inte särskilt utvecklat och med hans tidsuppfattning är allting möjligt. …Nyckeln är att göra världen mer lik en treårings. Att utsätta sig för ovana saker. Besöka platser man inte varit på förut, testa en aktivitet man inte vet något om, äta middag med människor man inte känner och hela tiden öva på svåra, utmanande saker.” / Underbara Clara.

VECKANS INSIKT:
Tycker du att tiden går snabbare när du är gammal? Här är svaret till varför du upplever det så. ”En förklaring kan vara att vi varje nytt år adderar en allt mindre procent tid till vårt liv, och att varje nytt år därmed tillför allt mindre upplevelser och minnen i relation till det som vi redan har upplevt.”
”När vi blir äldre har vi svårare att bilda minnen som är lika varaktiga än de vi bildat när vi varit små.” Eftersom vi inte kan minnas allt vi varit med om kan vi därför uppleva att tiden går snabbare när man är äldre. ”Under tiden när du växer upp händer väldigt mycket i ditt liv och det kan också vara en faktor till varför det känns som att tiden går snabbare, eftersom det kanske inte händer lika mycket när du är äldre.” / Lars Olson som är professor i Neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. via Nyheter24.

VECKANS TID:
”Hur snabbt vi upplever att tiden går beror på hur närvarande vi är i situationen och hur vana vi är att göra den aktivitet vi gör. Som barn gjorde du troligtvis en hel del nya saker vilket krävde din uppmärksamhet. Genom att fokusera på det du gör saktar du faktiskt ner tiden, eller åtminstone hur snabbt din hjärna uppfattar att tiden går.”
”När vår hjärna tar emot ny information som den vanligtvis inte får kommer informationen oftast i en ordning vi inte är vana vid. Hjärnan behöver därför organisera den nya informationen på ett nytt sätt innan den blir presenterad för oss. När den gör detta upplever vi att tiden går långsammare.” Läs mer här MåBra.

VECKANS EFFEKT:
”Tidens flyktighet blir mer oroande ju äldre vi blir eftersom det verkar som om allt omkring oss börjar flyga förbi fortare. Varför sker inte detta när vi är yngre? Vid sju eller tio års ålder verkar tiden oändlig, men bortom 20-årsåldern flyger den förbi utan att stanna.
”När jag var ung kommer jag ihåg att det verkade ta en evighet för julafton eller min födelsedag att komma.”
Detta är en psykologisk effekt som vi alla upplever. Tiden passerar inte snabbare; det är bara vår uppfattning som förändras. Rutin hindrar oss från att njuta av varje dag till fullo. Våra minnen skjuts längre och längre bakåt till ett alltmer avlägset förflutet. Allt detta influerar vår uppfattning om hur snabbt tiden går.” Läs här Utforska Sinnet.

VECKANS TANKESÄTT:
”Alla drömmer vi om att leva ett spännande, rikt, utmanande och omväxlande liv. Ändå fastnar de flesta av oss i trista vardagsrutiner som sakta, men säkert får våra drömmar att blekna. Vi låter oss uppslukas av vanor och ovanor och stänger in oss själva i en komfortbubbla.” För att komma någonstans i livet måste vi utmana det okända och ta lite risker ibland – och framför allt ge oss ut ur vår komfortzon. Viktiga saker som händer så fort du vågar ge dig ut på osäker mark. Läs här SmartareLiv.

VECKANS SKRATT:
”What if instead of stepping outside my comfort zone, I step into an even comfier zone. 🙂 Perhaps take a nap in a large fluffy dinner roll.” / Jessica Fox

VECKANS SÖTA:
När Alisons pappa fyllde 100 år önskade han sig att få klappa hundar. washingtonpost.

VECKANS TYPISKT:
”Jag hatar när jag äter den sista biten, men inte märker att det var den sista, så jag kunde inte förbereda mig mentalt och få ett avslut.” 🙂

VECKANS TÅRÖGDA:
Bless who raised that kid. Rugby player. preggi_uk

VECKANS TV:
Barnmorskan i East End den 16 juli på SVT.

VECKANS INSTAGRAM-TIPS:
Hur man beter sig på internet. (Nej, du behöver inte skriva ut att någon har en ful tröja.) ”Nu introducerar vi scrolla vidare funktionen för dig som vill sluta slösa både din och andras tid.” 🙂 KOLLA HÄR: lilla_berlin

VECKANS INSTAGRAM-TIPS2:
Jag håller inte med om hela det här med ”Jag ger människor samma energi som de ger mig.” Jag tycker att du ska ge människor din rena, sannaste energi, den verkligaste versionen av dig. Och om de inte uppskattar dig kan du gå därifrån. Varför skulle du sänka dig bara för att de är låga? / Jay Shetty. jayshetty

VECKANS ORD:
”Kairo-deklarationen antogs av Islamiska konferensorganisationen i Kairo 1990 och förmedlar en muslimsk syn på mänskliga rättigheter samt slår fast sharia som deras enda grund. ”Vidare får yttrandefriheten inte användas mot religionen. I artikel 22 A i Kairodeklarationen sägs att ”var och en har rätt att uttrycka sin åsikt fritt på ett sådant sätt som inte skulle strida mot principerna i sharia.” Wikipedia.

VECKANS POLITIK:
”Låt oss inte tappa perspektiven. Det är mer upprörande att miljoner muslimer världen över är fråntagna religionsfrihet och yttrandefrihet, än att en person i Sverige bränner en koran. Det är mer upprörande att så många muslimer i Sverige i praktiken inte kan njuta av den yttrandefrihet och religionsfrihet svensk lag ger dem än att en person visar brist på omdöme i hur han framfört sin kritik av islam.” VärldenIdag.

VECKANS MILJÖ:
”Något att tänka på: Jorden är 4,6 miljarder år gammal. Låt oss skala det till 46 år. Vi har varit här i 4 timmar. Vår industriella revolution började för 1 minut sedan. Under den tiden har vi förstört mer än 50 % av världens skogar. Detta är inte hållbart. /Ecobesessed. (Tankebubblor 2014)

VECKANS SAMHÄLLE:
”Det är vår plikt att hoppas på framtiden. Vårt sätt att leva är ohållbart och den civilisation vi känner kommer att behöva ställas om. Men högst sannolikt kommer mänskligt liv att fortsätta att pågå, om än organiserat på ett annat sätt än idag. Det är inte ett stup vi har framför oss, det bara känns så. Läs om Apsalooke-stammens öde. (kråkindianer). De var ett nomad-, jägar och krigarfolk som levde i det som idag är Montana och Wyoming. En av stammens stora ledare, Plenty Coups berättar om sitt folks öde. I en kollapsad civilisation blir kanske det som tidigare sågs som modigt i stället meningslöst eller rentav löjeväckande. Mod under tider av radikal förändring kan därför innebära något annat och mycket svårare, nämligen att ändra själva den psykologiska struktur som gör att man känner sig modig.” LÄS HELA denna artikel av Karin Pettersson här Aftonbladet.

VECKANS FEMINISM:
”Är hela NATO/Erdogan/Putin-processen att likställa med machomännens kamp för överlevnad?
Ju fler analyser jag läser. Ju fler tankar om vad Erdogans nästa drag är. Eller hur det kommer påverka Putin och vad han eventuellt kommer göra – desto fler gånger tänker jag att vi som ett folk tränas i en livsfarlig machokultur.” …Det påminner oerhört mycket om hur en kvinna i en relation med en våldsam man behöver förhålla sig. Vilket humör är han på? Vad kan jag säga och inte? Hur kan jag anpassa mig så att han använder mindre våld mot barnen? Mot mig?” LÄS HELA hos NinaRung.

VECKANS CITAT:
Astrid Lindgren och hennes systrar pratade i telefon varje dag fram till Ingegerds död 1997. För Margareta Strömstedt berättar Astrid att de inledde varje samtal med orden ”’Döden, döden, döden’, som ett sätt att benämna det värsta och oundvikliga, ta med döden i beräkningen och samtidigt ta udden av all sentimentalitet.”

VECKANS FÖRÄLDRASKAP:
”När är det för lite och när är det för mycket fritidsaktiviteter för barn? ”Är aktiviteterna alltid till för barnen eller för att föräldrar ska känna sig duktiga?” Det finns en rad vinster med fritidsaktiviteter – som att barnet rör på sig, får nya kunskaper och lär sig samarbeta.” Prata med barnet och peppa det till att prova nya saker.
”Hur ska man då veta om barnet säger nej av bekvämlighet eller osäkerhet för nya sammanhang – eller om det faktiskt inte vill? Man tänker att man är en god förälder som låter sitt barn göra många olika saker, men det kan faktiskt bli för mycket styrda aktiviteter. Barn behöver fritid och slötid. Många föräldrar är rädda för att låta barnen ha tråkigt vilket gör att barnen presenteras för alldeles för många alternativ. SVT.

VECKANS HÄLSA:
Berätta för dem att du älskar dem om och om igen! Berätta för dem för mycket, och aldrig för lite. För tiden vi har är kort, men kärleken vi har är oändlig. / Dane Thomas

VECKANS TANKAR:
Honestly, I feel happy when you share every small thing with me. /thinkingmindspage
If we ever stop talking. Send me a song. / beautifulhellpage
Crazy how someone can be on our mind all day and they have no idea. / beautifulhellpage

VECKANS SÄMSTA:
När precis allt jag säger tolkas som att jag klagar…
-Tänk på att det finns ALLTID någon som älskar att missförstå. eller inte kan se saker ur ditt perspektiv. Så ta inte åt dig!

VECKANS SAMTAL:
Folk tröttnar fort på skrytmånsar och besserwissrar och martyrer och gnällspikar. (Men de verkar roas av klantskallar.) Folk får gärna både skryta och klaga för mig. Men det jag saknar är djupa samtal.

VECKANS FUNDERING:
”Jag tror att de allra flesta vill föra djupa samtal, få frågan ”hur är läget?” och kunna svara ärligt. Ett hinder för djupa samtal kan vara ett högt vardagstempo och många stimuli. (Kanske behöver du lägga bort mobilen för att göra plats för samtal?) Jag tror att samtal är något av det viktigaste i livet. Det finns ett stort behov både av att formulera sina tankar högt och av att bli bekräftad och sedd. Ett samtal kan hjälpa en att komma vidare i sina tankar.” Spira.

VECKANS VISDOM:
”Vad är det för skillnad på att vara vis och intelligent?
Intelligent kan användas till både goda och onda syften. Visdom däremot kan inte användas för onda syften.
Kan man öva upp sin vishet, och i så fall hur?
”Vi föreslår en modell av visdom som bygger på intelligens, kreativitet och mänsklighet. Alla dessa tre delar är möjliga att förbättra med konkreta insatser. Allt ifrån meditation och fysisk träning till hur du kan arbeta med dina känslor för att bli en visare person.”
”Någon som har kunnat omvandla sina erfarenheter till något positivt. En sådan människa har omfattande kunskap och är en person som kan ta beslut som gynnar även andra människor, inte bara henne själv.”
Vad kännetecknar en vis person?
”I boken Visdom för människor i en föränderlig tid skriver Simon Kyaga och Katrin Goldstein Kyaga att en vis person är känslomässigt stabil och låter inte känslorna fördunkla hennes omdöme. En vis persons kännetecken är medkänsla och altruism, tolerans och ödmjukhet, en medvetenhet om sina egna tillgångar och begränsningar – och ofta också sinne för humor. Slutligen har personen något nytt och kreativt att komma med, något som andra ännu inte har uppmärksammat. ”Det räcker inte med att upprepa vad Aristoteles sa för 2 450 år sedan”. Kurera och Icakuriren.

VECKANS KLOKA:
Du är inte ansvarig för de versioner av dig som finns i andra människors tankar.

VECKANS KÄNSLA:
What is emotion avoidance? Som ordspråket säger ”Du måste komma till en plats innan du kan lämna den”. Om du vill lämna en stad måste du gå till den staden först, eller hur? Samma sak händer med känslor. Vi måste först lägga märke till känslan, gå in i den upplevelsen innan vi kan gå vidare. Detta betyder inte att uppleva våra känslor betyder att vi måste stoppa alla våra coping-strategier. Istället är tanken att sakta bygga upp känslomedvetenhet och öva på denna nya färdighet. Man kan inte undvika saker hur länge som helst och bara ”tänka positivt”. Läs vidare här FamilyPsychology.

VECKANS TANKE:
Difficult truth: a lot of people are practicing emotional avoidance and are calling it positive mindset.

VECKANS TÄNKVÄRDA:
”Många verkar tro och tycka att man måste fylla varenda sekund i livet med roligheter, annars har man på något sätt misslyckats. Ungefär som folk som anser att man måste vara ständigt lycklig och inte riktigt förstår att det finns ganska mycket emellan ”lycka” och ”olycka”.

Dagens låt: Jimmy Nail – Cowboy Dreams

3 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.