stenar

Kungshamn
I oktober är det Helena som väljer fredagsteman. Idag ska vi skriva om stenar. Jag vet fortfarande inte vad jag ska skriva om stenar… Jag hittade i alla fall många intressanta sidor om stenar och bergarter när jag letade runt på nätet:

”Bergarterna ingår i naturens stora kretslopp. Genom olika geologiska processer såsom erosion, sedimentation, hoppackning och cementering, metamorfos, uppsmältning, magmatism och vulkanism, kan en bergart övergå i en annan i ett cykliskt förlopp, den s.k. bergartscykeln. Sedimentära och magmatiska bergarter kan omvandlas till metamorfa bergarter, och blir värmen tillräckligt stor kan dessa smälta upp så att en magma bildas som sedan kristalliserar till en ny magmatisk bergart. När magmatiska, sedimentära eller metamorfa bergarter blottläggs vid jordytan utsätts de för erosion, och när det eroderade  materialet avsätts kan det ge upphov till nya sedimentära bergarter. Många av dessa processer är också kopplade till den plattektoniska cykeln.” Läs vidare här:
https://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/geologi/bergarterochmalmer

”Det svenska urberget utgör en del av ett ur berggrundssynpunkt stabilt område, den så kallade Fennoskandiska urbergsskölden (se  kartan nedan). Denna utgörs av bergarter som bildades under prekambrisk tid, dvs. från tiden för jordens bildning för ca 4600 miljoner år sedan och fram till kambrium för ca 545 miljoner år sedan. Den fennoskandiska urbergsskölden (av fenno- ”finsk” och Scandia ”Skandinavien”) är i sin tur en del av paleokontinenten Baltika. Den består av de äldre bergarterna i mindre delar av Norge, stora delar av Sverige, hela Finland och nordvästra Ryssland.” Läs vidare här:
https://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/svberg_s.htm

”En bergart är det som bygger upp berggrunden. En bergart definieras med hjälp av de olika mineral som ingår, dess kemiska sammansättning samt på vilket sätt den har bildats.” Läs vidare här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart

Jag älskar släta skärgårdsklippor och längtar alltid tillbaka. Som barn samlade jag förstås på släta fina stenar, gärna vita eller genonskinliga eller randiga eller ovanliga på något sätt. En fin kaststen tills vi skulle hoppa hage. Trevlig helg!

show and tell

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

4 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.